Serveis

Serveis al núvol
i software

 • Office 365
 • Backups online
 • Hosting de dominis
 • Servidor virtuals

Venda, servei tècnic i manteniment informàtic

 • Instal·lació d'equips
 • Manteniment
 • Configuració integral
 • Recuperació de dades

Instal·lació i administració de xarxes

 • Servidors
 • Xarxes LAN i WAN
 • Xarxes inalàmbriques
 • Cablejat estructurat

Seguretat
i protecció de dades

 • Firewall appliance
 • Antivirus
 • Antiransomware
 • VPN i accés remot

Serveis integrals per centres educatius

 • PDI (pissarres digitals)
 • Sistemes de projecció
 • Filtrat de contiguts
 • Equips a l'aula

Control d'accessos i videovigilància

 • Control de presència
 • Càmeres
 • Control d'accés
 • Vigilància remota

Nosaltres

Som un grup d’informàtics que treballem per vocació amb una finalitat principal: aconseguir que els nostres clients –petites i mitjanes empreses- es puguin dedicar al seu objecte social i s’oblidin de qualsevol problema relacionat amb la informàtica, tan essencial però que moltes sovint es converteix en un problema. La gestió de la informàtica s'ha convertit en una eina indissociable del món empresarial, per això oferim un servei de qualitat àgil i eficaç. Una oferta que només és possible gràcies a un equip altament qualificat i en formació permanent, capaç d'oferir respostes a la mida de les necessitats de cada client. Som tècnics amb una llarga experiència en el sector i estem al vostre abast des del cor del Vallès Occidental.Els nostres punts forts

La seguretat

Els serveis al núvol

El bon funcionament de les xarxes

El manteniment integral

La proximitat amb el client